top of page

MUDr. Pavel Dvořák, Ph.D.

tel. do ambulance  - 773060011

 • Vzdělání a kvalifikace:

 • 1982 - 1989       Základní škola s rozšířenou výukou matematiky, Fučíkova, Mělník.

 • 1989 - 1994       Gymnázium Jana Palacha, Mělník

                    1994     Maturita (Český jazyk, Anglický jazyk, Fyzika, Biologie).

 • 1994 - 2000       Karlova Universita Praha – 2. lékařská fakulta, obor Veškeré lékařství

 • 14.6.2000          Promoce Karlova Universita Praha – 2. lékařská fakulta

 • 2008                  Postgraduální studium na 2. lékařské fakultě - (Fyziologie a patofyziologie člověka)  - Ph.D. titul, Experimentální            hypertenze, téma: Endotelinový a renin – angiotenzinový systém a jeho vztah k hypertenzi a hypertenznímu orgánovému postižení“ Školitel:             Prof. MUDr. J.Heller, IKEM, Praha,  Prof. MUDr. L. Červenka, Ph.D., IKEM; Praha  

 • 7/2000             sekundární lékař I. dětské kliniky FN Motol

 • 2003                  Atestace z pediatrie I. stupeň

 • 2006                  Specializační způsobilost v oboru dětské lékařství

 • 2007                  Specializační způsobilost v oboru dětská nefrologie

 • 2008                  Specializační způsobilost v oboru praktické lékařství pro děti a dorost

Jazykové znalosti:        Angličtina (od roku 1986, maturita,postgraduální zkouška) - plynně

                                        Němčina (od roku 1989, zkouška Goethe institut Praha)  

                                        Ruština - základní znalosti

Praxe:

 • 9/1998 –  Universitní nemocnice Hannover MHH – Pediatrie (nefrologie) – prof. J. Ehrich

 • 8/1999 – Universitní nemocnice Erlangen – Pediatrie (nefrologie) – prof. Rascher.

 • od 7/2000 – pediatrická klinika FN Motol (dětská nefrologie, hemodialýza, akutní očišťovací metody, dětská gastroenterologie, kojenecké oddělení) – prof. J. Janda.

 • od 9/2003 – Oddělení hemodialýzy pro děti a dospělé, FN Motol

 • od 2003 – člen dětského transplantačního centra FN Motol, Praha

 • 4/2004 – Zavedení ambulantního urodynamického vyšetřování do praxe u dětí

 • 5/2006 - Odborná stáž v sonografii ledvin a diagnostice renovaskulární hypertenze, FN Olomouc

 • 11/2007 - Abdominální ultrasonografie, VFN, Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK

 • 2008 – Pohotovostní služby Novorozenecké oddělení, Nemocnice Benešov

 • 2009  - Vedoucí dětské nefrologie Pediatrická klinika Fakultní Thomayerova nemocnice Praha

 • 2009 – Vlastní praxe PLDD

Členství v odborných společnostech

 • Česká pediatrická společnost JEP – od 2000

 • Česká nefrologická společnost – od 2003

 • Česká společnost pro hypertenzi – od 2003

 • Organizační výbor - European Pediatric Peritoneal Working Group (EPPWG), Praha, 2003

 • Organizační výbor - Europediatrics congress, Praha 2003

bottom of page